Cách làm mới để tăng cường hiệu quả cho việc đầu tư công

Đây là lần đầu tiên, diễn ra việc trao đổi được tổ chức theo vùng, thay vì được tổ chức với từng địa phương như các năm trước. Đây không chỉ là sự thay đổi cho cách thức làm việc mới, mà còn có nhiều ý nghĩa thiết thực khác.

Năm 2018 là được xem là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh việc thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong 05 năm từ năm 2016 – 2020 và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn 2011 – 2020.

Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước cho năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ xác định, bên cạnh những điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế, thì nước ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, sẽ phải chịu ảnh hưởng từ các diễn biến phức tạp của tình hình chính trị thế giới và trong khu vực; sự phục hồi chậm với tiềm ẩn rất nhiều rủi ro của nền kinh tế thế giới. Cách cân đối vĩ mô duy trì một cách ổn định nhưng chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn còn rất yếu, tốc độ tăng trưởng một số ngành còn thấp hơn so với kỳ vọng đã và đang là những thách thức cho nền kinh tế nước ta.

Cách làm mới để tăng cường hiệu quả cho việc đầu tư công

Việc xây dựng một kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và kế hoạch đầu tư công được coi là nhiệm vụ quan trọng nhất được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trong Chỉ thị lần này. Công tác lập kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội dài hạn và hàng năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, để có thể hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội đã đề ra, đưa đất nước đi theo hướng phát triển. Có kế hoạch tốt, hợp lý, sát thực tế, dự báo được các diễn biến của nền kinh tế thế giới…

Để bảo đảm cho việc lập kế hoạch cho năm sau một cách khả thi, sát với thực tế, hàng năm, Bộ KH&ĐT tiến hành đều tổ chức các cuộc làm việc với từng địa phương để thực hiện việc lắng nghe các đề xuất và kế hoạch năm sau, những khó khăn, vướng mắc của từng địa phương. Năm nay, Bộ KH&ĐT đã tiến hành tổ chức hội nghị theo vùng, gồm các tỉnh vùng miền Trung và Tây Nguyên, các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng, các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, các tỉnh vùng miền núi phía Bắc.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đào Quang Thu cho biết, đây sẽ là một trong những cải tiến mới trong cách thức làm việc để có thể tiết kiệm thời gian và quan trọng hơn là để các địa phương có thể lắng nghe nhau, chia sẻ cùng nhau, nắm bắt được các thông tin về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công, những khó khăn, vướng mắc của nhau để cùng đưa ra những phương án giải pháp chung đồng bộ.

Qua 04 cuộc làm việc, các địa phương đã thực hiện cùng nhau thảo luận các kế hoạch đặt ra cho năm sau; trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị những giải pháp để có thể thực hiện kế hoạch cho năm 2018, thúc đẩy việc giải ngân đầu tư công. Những vướng mắc mà nhiều địa phương nêu ra là một số quy định trong Luật Đầu tư công đang gây khó khăn trong việc triển khai; việc thực hiện tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư của các dự án đang thi công dở dang và khởi công mới theo Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ; khả năng cân đối vốn vẫn còn hạn chế…

Tại mỗi phiên làm việc, lãnh đạo Bộ KH&ĐT đều nhanh chóng phản hồi, giải đáp những vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách trong phạm vi và chức năng mà Bộ có thể sử lý; đồng thời nắm bắt, tổng hợp các kiến nghị, khó khăn, về các cơ chế chính sách cần điều chỉnh, sửa đổi để thúc đẩy việc giải ngân đầu tư công, tham mưu cho Chính phủ thực hiện giải pháp tháo gỡ.

Lưu ý thêm cho các địa phương trong việc lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và các kế hoạch đầu tư công năm cho năm 2018, ông Lê Quang Mạnh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ thuộc Bộ KH&ĐT cho biết, đây là thời điểm để tiến hành thực hiện việc rà soát, đánh giá, tìm ra những mô hình, cách thức mới để có thể huy động các nguồn lực từ khu vực tư nhân, khu vực đầu tư nước ngoài bù đắp cho nguồn vốn đầu tư công còn hạn chế hiện nay mà không thể đáp ứng được cho các nhu cầu đầu tư phát triển. Trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương, chúng ta cần nêu bật phần liên quan đến những giải pháp, khó khăn vướng mắc và kiến nghị về việc thực hiện những cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xúc tiến thu hút các nguồn lực từ đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, chia sẻ các cách làm mới, mô hình áp dụng công nghệ; tăng cường liên kết vùng, liên kết chuỗi sản xuất, liên kết chuỗi giá trị để thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho người nông dân, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Các kế hoạch cần phải được đánh giá sát với kết quả năm 2017, rút kinh nghiệm để mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tế thực hiện.

Tinh thần chung của đại diện các sở KH&ĐT tham dự hội nghị là đánh giá cao cách thức làm việc mới này. Mỗi địa phương hãy cùng nhau góp sức để có thêm những bài học kinh nghiệm và giải pháp tháo gỡ các vướng mắc của địa phương mình trong lập, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư công.

Thứ trưởng Đào Quang Thu cho biết, dựa trên cơ sở kế hoạch của các địa phương chúng ta cần tổng hợp để xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm cho năm 2018 trình Chính phủ, đối với các nhóm vấn đề liên quan đến vướng mắc về quy phạm pháp luật, Bộ KH&ĐT sẽ nhanh chóng tổng hợp và báo cáo lênChính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm: Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài