Tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể tiến hành tăng vốn điều lệ công ty bằng các hình thức sau đây theo quyết định của Hội đồng thành viên:

  • Tăng vốn góp của các thành viên: trường hợp tăng vốn góp của tổ chức, cá nhân công ty thì vốn góp thêm sẽ chia cho các thành viên theo tỷ lệ với phần vốn của họ đã có trong vốn điều lệ của công ty. Quy định này nhằm đề cao quyền ưu tiên của các thành viên trong nội bộ công ty. Nếu có thành viên nào phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên có thể không phải góp thêm vốn. Trong trường hợp này, số vốn góp thêm đó được chia cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ số vốn góp nếu không có sự thỏa thuận khác của các thành viên.
Tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH
  • Tăng mức vốn điều lệ tỷ lệ với giá trị tài sản tăng lên của công ty. Nền kinh tế thị trường với sự vận hành mau lẹ và linh hoạt, cộng với những tác động mạnh mẽ của các quy luật giá trị, cạnh tranh và cung cầu có thể làm cho giá trị tài sản của công ty tăng lên hoặc giảm xuống. Nếu tăng lên thì nhà đầu tư làm ăn hiệu quả, có lợi. Do đó, giá trị tài sản của công ty tăng lên thì công ty được điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với các giá trị tài sản tăng lên đó, nhằm bảo đảm quyền lợi của công ty cũng như quyền lợi của thành viên của công ty.
  • Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới gia nhập công ty. Trong quá trình hoạt động, khi công ty cần tăng vốn điều lệ nhưng không thành viên nào đồng ý góp thêm vốn hoặc có đóng góp một phần nhưng không đáp ứng đầy đủ thì công ty có thể kết nạp thêm thành viên mới để huy động phần vốn đóng thêm đó, đáp ứng nhu cầu kinh doanh theo thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH
  • Bên cạnh việc huy động vốn bằng cách tăng vốn điều lệ, công ty TNHH có thể huy động vốn bằng cách vay vốn của ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc vay của cá nhân, tổ chức khác. Mặt khác, khi có đáp ứng đủ những điều kiện nhấy đinh, công ty có thể phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Sau khi tăng vốn điều lệ, trong khoảng thời gian 10 ngày, kể từ khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ, công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền