Thủ tục chuyển nhượng vốn góp, thay đổi giấy phép kinh doanh

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, thủ tục chuyển nhượng vốn góp không tự do và cũng không dễ dàng, bởi lẽ công ty trách nhiệm hữu hạn tuy thuộc loại hình công ty đối vốn (vốn là yếu tố chính được các thành viên quan tâm) nhưng trong giới hạn nhất định, các thành viên vẫn chú tâm đến nhân thân của nhau (ít nhiều mang dáng dấp của công ty đối nhân). Do đó, sự hạn chế này mục đích để ngăn chặn của chủ thể lạ tham gia vào công ty, đảm bảo cho sự liên kết mang tính ốn định của công ty.

Tuy nhiên, pháp luật vẫn tạo dựng cơ chế chuyển nhượng vốn đầu tư giúp họ có điều kiện chuyển đổi loại hình đầu tư khi họ không muốn ở lại công ty nữa vì cảm thấy không có lợi hoặc vì những lý do khác. Mặt khác, vẫn đảm bảo được lợi ích ưu tiên của nội bộ thành viên nhằm kiểm soát sự xâm nhập cảu người ngoài vào công ty, đồng thời thành viên khác cũng không thể lợi dụng quyền để cản trở hay chèn ép vệc chuyển nhượng của họ.

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp, thay đổi giấy phép kinh doanh

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, chủ công ty có thể chuyển nhượng một phần hoặc tất cả vốn điều lệ tại công ty cho cá nhân hoặc tổ chức khác. Khi có sự thay đổi này, công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn mà pháp luật quy định (10 ngày kể tử ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ). Công ty có thể nhờ sự hỗ trợ của tư vấn đăng ký kinh doanh để sớm hoàn thành thủ tục này

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, thành viên thuộc công ty có quyền chuyển nhượng một phần hoặc tất cả số vốn của mình tại công ty phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

  • Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại trong công ty theo tỷ lệ ứng với phần vốn của họ với cùng điều kiện
  • Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu cá thành viên còn lại của công ty không mua hay không thể mua hết trong thời gian là 30 ngày kể từ ngày thành viên này chào bán.