Thủ tục thành lập công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh

Công ty trách nhiệm hữu hạn ra đời từ khoảng cuối thế kỷ XIX, cho đến ngày nay. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đã trở thành hoạt động phổ biến trong nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới. Sở dĩ như vậy bởi loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn thích hợp cho mô hình sản xuất kinh doanh nhỏ và vừa, đây cũng là mô hình kinh doanh thường được các nhà đầu tư lựa chọn khi thực hiện việc kinh doanh của mình trước khi nghĩ đến những loại hình đầu tư lớn hơn.

Tại Việt Nam, pháp luật công ty châu Âu được người Pháp đem đến từ cuối thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX, vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi mà pháp luật công ty Việt Nam bị ảnh hưởng lớn bới mô hình luật công ty châu Âu. Tùy vào từng loại hình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên hay thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên mà đặc điểm có sự khác nhau.

Thủ tục thành lập công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh

Ở Việt Nam, trừ trước tới nay, công ty trách nhiệm hữu hạn luôn là loại hình doanh nghiệp  được các chủ thể kinh doanh ưa chuộng. Trong những năm gần đây mô hình công ty này có tốc độ gia tăng cũng như tốc độ phát triển là rất lớn, đặc biệt trong những năm gần đây khi nhà nước đã ban hành Luật Doanh nghiệp 2005 và bổ sung hoàn thiện quy chế pháp lý trong Luật Doanh nghiệp 2014 về các vấn đề trong công ty trách nhiệm hữu hạn như: thay đổi đăng ký kinh doanh, thủ tục góp vốn, thủ tục chuyển nhượng vốn góp,… Công ty trách nhiệm hữu hạn đã và đang đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế hàng hóa của nước ta.

Tuy nhiện, trong giai đoạn hiện nay khi nước ta đang đẩy mạnh tiến trình phát triển, mở cửa thị trường, hội nhập cùng kinh tế quốc tế thì những quy định về cơ chế pháp luật điều chỉnh việc tổ chức hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất hiện nhiều điểm bất cập cần đưuọc khắc phục, sửa chữa và bổ sung.