Đăng ký hợp chuẩn hợp quy

Đăng ký hợp chuẩn hợp quy

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuộc trường hợp phải đăng ký hợp chuẩn hợp quy, phải thực hiện thủ tục công bố hợp chuẩn, hợp quy bắt buộc theo quy định pháp luật.

Sau đây, Luật Việt Tín xin được cung cấp tới quý khách hàng trình tự, hồ sơ Đăng ký hợp chuẩn hợp quy cho sản phẩm phải thực hiện Đăng ký hợp chuẩn hợp quy.

Đăng ký hợp chuẩn hợp quy
  1. Trình tự công bố hợp chuẩn

Việc công bố hợp chuẩn được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra sự phù hợp đối tượng của công bố hợp chuẩn với tiêu chuẩn tương ứng (đánh giá hợp chuẩn).

  • Việc đánh giá hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn tiến hành.

Việc đánh giá hợp chuẩn được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp do Bộ Khóa học- Công nghệ ban hành tại Thông tư Số: 28/2012/TT-BKHCN;

  • Kết quả đánh giá hợp chuẩn căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn.

Bước 2: Chứng nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn thuộc thẩm quyền của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh.

  1. Trình tự công bố hợp quy

Thực hiện công bố hợp quy được theo các bước sau:

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (đánh giá hợp quy).

  • Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy thực hiện;

Việc đánh giá hợp quy được thực hiện qua đánh giá sự phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Trường hợp đánh giá do tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được công nhận đúng với quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định;

  • Kết quả đánh giá hợp quy là cơ sở để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên môn do Bộ quản lý, nghành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định (sau đây viết tắt là cơ quan chuyên ngành).

Mọi vướng mắc liên quan đến đăng ký hợp chuẩn hợp quy, quý khách vui lòng liên hệ tới Luật Việt Tín. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và giải đáp thắc mắc của quý khách.

Liên hệ ngay với đường dây nóng của chúng tôi theo địa chỉ dưới đây để được hỗ trợ chi tiết nhất:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623.

Luật Việt Tín- Niềm tin của Doanh nghiệp!