Đăng ký bản quyền tác giả

Thực hiện quyền tác giả trong hoạt động thông tin – thư viện

Việc tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền tác giả có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo hộ quyền cho chủ thể sở hữu tác phẩm. Quyền tác giả là một bộ phận của quyền sở hữu trí tuệ, là quyền của cá nhân, tổ chức với tác phẩm do mình sở hữu hoặc sáng tạo ra nhằm bảo vệ các quyền lợi cá nhân và lợi ích  kinh tế của tác giả trong mối liên quan với tác phẩm của họ, ngăn chặn hành vi mạo danh, hành vi sao chép, chuyển nhượng bất hợp pháp tác phẩm. Quyền tác giả bao gồm quyền tài sản và quyền nhân thân đối với tác phẩm.

Đăng ký bản quyền tác giả

Trong thực tế, tài sản trí tuệ có thể được lan truyền và sao chép vô hạn trong thời gian và không gian mà con người khó có thể kiểm soát toàn bộ. Việc sao chép và phát tán tài sản trí tuệ thuộc quyền tác giả ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của khoa học và công nghệ. Với các thiết bị lưu trữ sao chép và công nghệ truyền dẫn, mạng Internet phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc xâm phạm quyền tác giả ngày càng khó kiểm soát. Tình trạng đưa nhạc, phim, sách lên mạng Internet, hoạt động sao chép lậu mà không xin phép người nắm giữ quyền tác giả, ngày càng phức tạp, tinh vi và có quy mô lớn hơn nhiều so với vài thập kỷ trước đây.

Tỷ lệ vi phạm bản quyền ở Việt Nam rất cao, trước nhu cầu bảo hộ quyền tác giả là một vấn đề còn gian nan vất vả đối với Việt Nam trong hoàn cảnh hội nhập sâu rộng vào quốc tế. Các thư viện lưu giữ và phục vụ khai thác sử dụng nguồn tài nguyên thông tin, là cơ quan có chức năng văn hóa, thông tin, giáo dục, giải trí có các bản quyền khác nhau như: tạp chí, báo, sách, tài liệu xám, …do đó, thư viện phải có trách nhiệm thực thi và bảo vệ quyền tác giả. Thực hiện tốt vấn đề liên quan đến quyền tác giả sẽ giúp thư viện phát triển theo hướng hội nhập và tiến bộ với sự phát triển chung của hệ thống thư viện trên thế giới.

Với tư cách là trung tâm thông tin, bằng các dịch vụ và sản phẩm thông tin phục vụ tích cực cho công tác chuyển giao công nghệ và nghiên cứu khoa học thông báo nhanh chóng kịp thời thành tự khoa học, công nghệ mới nhất ở trong và ngoài nước, nếu các thư viện thực hiện nghiêm túc việc đăng ký bản quyền tác giả, bảo hộ sản phẩm trí tuệ sẽ giúp người tiếp nhận thông tin nhận được tác phẩm đúng chất lượng họ mong muốn, nhận được thông tin chính xác về tác giả và dịch vụ của mình. Để sự nghiệp thư viện Việt Nam có thể hội nhập nhanh chóng với sự nghiệp thư viện thế giới, việc thực hiện quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thông tin thư viện là tiêu chí bắt buộc. Cần có cái nhìn đúng đắn của những người quản lý thư viện cũng như quan tâm một cách thỏa đáng đến việc thực hiện quyền tác giả tại thư viện của mình.

Quý khách hàng mong muốn tìm hiểu bản quyền tác giả hiểu theo nghĩa rộng hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kịp thời, theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 \ 0978635623
Email: luatviettin@gmail.com 

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!