Giám đốc công ty TNHH 1 thành viên có những quyền hạn gì?

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên là một quyết định quan trọng, không chỉ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của một cá nhân mà còn của toàn xã hội. Chính vì vậy, người giữ vai trò Giám đốc hay Tổng Giám đốc của công ty phải có những quyền hạn và trách nhiệm như sau:

Quyền của giám đốc công ty TNHH 1 thành viên

Khi hoàn tất các thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên, hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty có quyền bổ nhiệm hoặc thuê giám đốc để điều hành hoạt động kinh doanh của công ty mình. Người giữ vị trí này có vai trò rất quan trọng, nên phải chịu toàn bộ trách nhiệm về hành vi và nhiệm vụ của mình trước công ty và pháp luật.

Điều kiện để trở thành Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc công ty

 • Đáp ứng đủ các yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm tương ứng với đòi hỏi của vị trí công việc
 • Không phải là người có liên quan đến Chủ tịch công ty hoặc Hội đồng thành viên công ty
 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật
 • Không thuộc các trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiệp tư nhân

Tổng Giám đốc hay giám đốc công ty có các quyền sau đây:

giam-doc-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien-co-nhung-quyen-han-gi

 • Tổ chức thực hiện các quyết định do Chủ tịch công ty hoặc hội đồng thành viên ban hành
 • Chịu trách nhiệm quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty
 • Tổ chức thực hiện các phương án đầu tư và triển khai các kế hoạch kinh doanh
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty TNHH 1 thành viên
 • Quản lý nhân sự của công ty trong phạm vi điều hành của mình
 • Tuyển dụng lao động phục vụ cho các ngành nghề mà công ty đã đăng ký kinh doanh
 • Ký hợp đồng nhân danh công ty, trừ các trường hợp vượt quá thẩm quyền của mình
 • Giám đốc hoặc tổng giám đốc có quyền kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty
 • Kiến nghị phương án xử lý lỗ hoặc sử dụng lợi nhuận trong các hoạt động kinh doanh
 • Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của công ty lên chủ tịch và hội đồng thành viên

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty TNHH 1 thành viên còn có những quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ công ty. Để biết thêm chi tiết và được giải đáp về các vấn đề pháp lý khác, xin quý khách vui lòng liên hệ với Luật Việt Tín theo hotline:

 0945 292 808 / 0978 635 623
Email: luatviettin@gmail.com
Rất mong được hợp tác cùng quý khách!
Trân trọng.