Điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông là gì?

Khi thành lập công ty cổ phần, họp đại hội đồng cổ đông là một trong những công việc quan trọng nhất. Có điều kiện bắt buộc phải đáp ứng nào để tiến hành mời họp các thành viên hay không? Hãy cùng Luật Việt Tín đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này qua bài viết dưới đây.

Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Sau khi hoàn tất các thủ tục thành lập công ty cổ phần, có rất nhiều công việc khó khăn và phức tạp đang chờ bạn ở phía trước. Theo đó, mỗi khi có quyết sách nào về tình hình kinh doanh hay các vấn đề quan trọng khác của công ty, bạn cần tiến hành họp đại hội đồng cổ đông để đưa ra những quyết định chính xác nhất.

Cuộc họp này chỉ được tiến hành khi thoả mãn đầy đủ các điều kiện sau:

dieu-kien-de-tien-hanh-hop-dai-hoi-dong-co-dong-la-gi

  • Có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty cổ phần quy định
  • Nếu không đủ điều kiện tiến hành cuộc họp lần thứ nhất, thì cuộc họp thứ hai được diễn ra trong vòng 30 ngày. Số cổ đông dự họp đại diện phải có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật
  • Nếu cuộc họp thứ hai vẫn chưa đủ điều kiện tiến hành, bạn có thể tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 sau 20 ngày. Trong trường hợp này, cuộc họp sẽ được tiến hành mà không phụ thuộc vào tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết cũng như số lượng các cổ đông dự họp.
  • Trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cần phải có thông báo mời họp theo quy định của pháp luật. Nội dung chương trình họp đã được gửi đi chỉ có thể được thay đổi bởi Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần.

Mời họp Đại hội đồng cổ đông

Bên cạnh đó, khi đăng ký sử dụng dịch vụ thành lập công ty cổ phần trọn gói của Luật Việt Tín, bạn cũng sẽ được tư vấn chi tiết về quy định mời họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

  • Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp trong công cổ phần
  • Trong trường hợp Điều lệ công ty không quy định thời hạn, thông báo này phải được gửi 7 ngày trước khi khai mạc đại hội đồng cổ đông
  • Phải đảm bảo thông báo được gửi đúng đến địa chỉ đăng ký thường trú của cổ đông

Nội dung trong thông báo mời họp phải có đầy đủ các thông tin như: tên, địa chỉ trụ sở kinh doanh chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, địa điểm đăng ký kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, tên, địa chỉ thường trú của cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền (nếu có), thời gian và địa điểm họp phải được ghi rõ ràng.

Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

CÔNG TY LUẬT VIỆT TÍN
Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623
Email: luatviettin@gmail.com
Rất mong được hợp tác cùng quý khách!
Trân trọng.