Nhãn hiệu hàng hóa

Vấn đề bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

Việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tạo Việt Nam ngày càng được quan tâm và chú trọng, lượng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cũng tăng theo từng năm. Cho thấy các doanh nghiệp đã chủ động hơn trong việc bảo vệ các tài sản trí tuệ của mình.

Nhãn hiệu hàng hóa

Tuy nhiên thì việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam vẫn có những hạn chế cần phải khắc phục:

Lượng nhãn hiệu hàng hóa đăng ký chưa đồng đều giữa các ngành: lượng hàng hóa xin đăng ký nhiều nhất là cho  các sản phẩm dược phẩm, thứ hai là thực phẩm và đồ uống, thứ ba là mỹ phẩm và đồ điện-điện tử, quần áo, giày dép, thứ tư là phương tiện giao thông vận tải và văn phòng phẩm… Số lượng nhãn hiệu dịch vụ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nhiều nhất là buôn bán hàng hóa và dịch vụ khách sạn, dịch vụ xây dựng và sửa chữa nhà ở, công trình giao thông vận tải…

Việc đăng ký nhãn hiệu thành công cũng thay đổi theo các vùng, miền tùy thuộc vào mức độ phát triển kinh tế, thương mại của nơi đó: Địa phương có số lượng đăng ký nhãn hiệu nhiều nhất là TP. Hồ Chí Minh, chiếm hơn một nửa số đơn của cả nước, tiếp theo là Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng.

Việc đăng ký nhãn hiệu vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của các doanh nghiệp.

Số lượng nhãn hiệu đăng ký cũng chưa cân xứng với lượng nhãn hiệu hàng hóa có trên thị trường, điều này dẫn đên việc vi phạm nhãn hiệu vẫn thường xuyên xảy ra. Và tình trạng này có thể dẫn tới nguy cơ các doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu đó sẽ bị mất và rơi vào tay đối thủ kinh doanh và thậm chí có thể mất trắng nhãn hiệu đó nếu như bị đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trước.