Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

Tư vấn đầu tư khi pháp luật thay đổi

Quý công ty tư vấn đầu tư giúp tôi: trong trường hợp pháp luật có thay đổi thì vấn đề đầu tư kinh doanh được Nhà nước quy định như thế nào?

Trả lời:

Pháp luật Việt Nam luôn thay đổi để điều chỉnh các quan hệ xã hội mới phát sinh, cùng với đó là sự thay đổi liên tục các thủ tục hành chính khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại khi tiến hành đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, pháp luật luôn quy định có lợi cho các nhà đầu tư, điều này được khẳng định trong những bảo đảm về đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật.

– Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

– Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án. Quy định này không áp dụng trong trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường; mà trong các trường hợp này các nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi được xem xét giải quyết bằng một hoặc một số biện pháp sau đây:

  • Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;
  •  Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;
  •  Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

Muốn được giải quyết bằng các biện pháp này, nhà đầu tư phải có yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn đầu tư, vui lòng liên hệ đến Luật Việt Tín theo địa chỉ :

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!