Các khái niệm chủ thể kinh doanh, doanh nghiệp, hộ kinh doanh

luật đăng ký kinh doanh

Hỏi về luật đăng ký kinh doanh: Quý công ty vui lòng giải đáp giúp tôi các khái niệm hộ kinh doanh, doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Thứ nhất Luật Việt Tín xin được đưa ra các khái niệm về từng loại chủ thể này.

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Hộ kinh doanh và doanh nghiệp đều là những chủ thể kinh doanh. Chủ thể kinh doanh còn bao gồm các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh nhưng không cần phải đăng ký kinh doanh: ví dụ như những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối kinh doanh nhỏ lẻ,… đều là chủ thể kinh doanh.

Còn sự khác nhau giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp:

+ Quy mô kinh doanh:

  • Hộ kinh doanh có quy mô kinh doanh nhỏ, chỉ kinh doanh dưới một địa điểm, không sử dụng quá 10 lao động
  • Doanh nghiệp được tự do kinh doanh, có thể có chi nhánh, văn phòng đại diện, được sử dụng nhiều lao động tùy theo quy mô kinh doanh trong kế hoạch của nhà đầu tư

+ Con dấu: Hộ kinh doanh không có con dấu, còn doanh nghiệp có con dấu riêng

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh:

  • Hộ kinh doanh đăng ký tại Phòng tài chính kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
  • Doanh nghiệp đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Chủ thể được quyền đăng ký thành lập:

Hộ kinh doanh: Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh

Doanh nghiệp: các cá nhân tổ chức đáp ứng đủ điều kiện thành lập công ty mà chúng tôi đã liệt kê.

Quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn về bất cứ vấn đề gì của pháp luật, vui lòng liên hệ theo địa chỉ :

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!