Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao

Ngoại lệ về đăng ký bản quyền

Ngoại lệ về đăng ký bản quyền: Tôi được biết trong một số trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao mà không vi phạm về đăng ký bản quyền. Mong Quý công ty vui lòng tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

– Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học của cá nhân;

– Tự sao chép một bản nhằm mục đích giảng dạy, trừ trường hợp cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã được công bố để giảng dạy;

– Trích dẫn hợp lý nhằm mục đích cung cấp thông tin;

– Tổ chức phát sóng tự làm bản sao tạm thời để phát sóng khi được hưởng quyền phát sóng.

  • Lưu ý, tổ chức, cá nhân sử dụng quyền này không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

Tuy nhiên pháp luật cũng quy định có một số trường hợp có thể sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao. Đây là quy định khi tổ chức cá nhân sử dụng những quyền này với mục đích thương mại, pháp luật dường như rất công bằng đối với tác giả của những quyền liên quan này. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là mục đích thương mại cũng như không phải mục đích thương mại cần phải xác định rõ vì nó có thể sẽ là căn cứ để giải quyết nếu có tranh chấp xảy ra.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn sở hữu trí tuệ, vui lòng liên hệ theo địa chỉ :

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!