sau thu tuc thanh lap doanh nghiep

thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và sau đó

Công ty của bạn tôi đã thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vì anh ấy cùng hai người khác thành lập công ty TNHH nên để chắc chắn cũng như đảm bảo độ tin cậy trong quản lý doanh nghiệp, anh ấy muốn bổ nhiệm một người thân quen của mình làm Giám đốc công ty. Vậy trong trường hợp này người mà được bổ nhiệm làm Giám đốc cần phải đáp ứng các điều kiện gì?

Trả lời:

Công ty TNHH là một loại hình công ty đối vốn, nên về mặt cơ cấu tổ chức quản lý không quá phức tạp như trong công ty cổ phần. Tuy nhiên cũng như các loại hình doanh nghiệp khác, pháp luật vẫn quy định về tiêu chuẩn để được bổ nhiệm làm Giám đốc của công ty vì Giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Cũng là một trong những người quản lý doanh nghiệp nên muốn được là Giám đốc của công ty TNHH cần đáp ứng những tiêu chuẩn, điều kiện sau:

– Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp mà chúng tôi liệt kê tại điều kiện thành lập công ty.

– Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

  •  Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện như hai tiêu chuẩn trên, Giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.

Tuy nhiên bạn cũng cần hết sức lưu ý bởi lẽ để được bổ nhiệm làm Giám đốc công ty TNHH cần phải được Hội đồng thành viên chấp thuận bằng việc thông qua bằng nghị quyết trong cuộc họp Hội đồng thành viên với điều kiện Nghị quyết đó phải được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành (trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác)

Quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn bất kỳ vấn đề gì liên quan đến doanh nghiệp, vui lòng liên hệ đến Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí và cung cấp các dịch vụ pháp lý tốt nhất theo địa chỉ :

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!