thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Công ty của tôi thành lập công ty TNHH 1 thành viên, tôi được đề cử là người đại diện theo ủy quyền của công ty. Vậy trong trường hợp này pháp luật quy định về trách nhiệm của tôi như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

 Theo tình huống mà bạn đưa ra cho chúng tôi, công ty của bạn chính là chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên, bạn là đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty.

Luật Doanh nghiệp quy định trách nhiệm của bạn trong trường hợp này như sau:

Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tại Hội đồng thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Mọi hạn chế của chủ sở hữu đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu tương ứng tại Hội đồng thành viên đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.

– Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp của Hội đồng thành viên; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu.

  •  Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu do vi phạm các nghĩa vụ trên. Chủ sở hữu ủy quyền chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn các vấn đề doanh nghiệp, vui lòng liên hệ đến Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí và cung cấp các dịch vụ pháp lý tốt nhất theo địa chỉ :

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!