thành viên Hội đồng quản trị

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp

Bạn tôi đã sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của Luật Việt Tín, Qua chia sẻ của anh ấy, công ty bạn có đội ngũ chuyên viên rất nhiệt tình và chuyên nghiệp. Không chỉ vậy bạn còn chia sẻ rất nhiều các kiến thức thực tế cho các doanh nghiệp, khiến hiện nay việc kinh doanh của anh ấy rất hiệu quả. Qua lời giới thiệu của bạn mình, tôi đã tìm đến dịch vụ tư vấn luật của Quý công ty. Mong Luật Việt Tín hãy tư vấn cho tôi về vấn đề bãi nhiệm cũng như miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn, nhận được câu hỏi của bạn chúng tôi rất vui mừng bởi lẽ không chỉ là việc chúng tôi có thể giúp đỡ bạn mà còn do qua câu hỏi của bạn chúng tôi đã biết được rằng mình đã giúp được một khách hàng thành công trong con đường kinh doanh.

Về bãi nhiệm và miễn nhiệm thành viên của Hội đồng quản trị, Luật Doanh nghiệp quy định như sau:

  • Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

– Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp

– Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

– Có đơn từ chức;

– Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

  •  Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.  Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề này phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết này phải được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Thành viên Hội đồng quản trị là những người có vai trò rất quan trọng trong tổ chức, quản lý công ty cổ phần nên vấn đề miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên thường xuyên xảy ra.

Chúng tôi hy vọng những chia sẻ này có thể giúp ích cho bạn! Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn doanh nghiệp, vui lòng liên hệ đến Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí và cung cấp các dịch vụ pháp lý tốt nhất theo địa chỉ :

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!