nhiem ky thanh vien hoi dong quan tri

Dang ky cong ty

Sau khi dang ky cong ty, tôi được bổ nhiệm là thành viên của Hội đồng quản trị, Quý công ty vui lòng cho tôi biết về nhiệm kỳ của tôi đối với chức vụ này theo quy định của pháp luật hiện hành. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn,

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Như vậy sau Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị được coi là cơ quan có quyền quyết định cao thứ hai trong công ty cổ phần. Theo pháp luật hiện hành, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:

– Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Số lượng, thời hạn cụ thể của nhiệm kỳ, số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do Điều lệ công ty quy định.

– Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Để được là thành viên Hội đồng quản trị bạn cần phải hết sức lưu ý đến tiêu chuẩn, điều kiện để được là thành viên. Bởi lẽ với tính chất là loại hình công ty đối vốn các nhà đầu tư luôn phải đề cao cảnh giác trong tổ chức, quản lý công ty cổ phần. Việc quy định nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên công ty cổ phần là một trong những quy định để pháp luật Việt Nam bảo vệ các nhà đầu tư cũng như quản lý nhà nước về doanh nghiệp được tốt hơn.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn luật doanh nghiệp, vui lòng liên hệ đến Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí và cung cấp các dịch vụ pháp lý tốt nhất theo địa chỉ :

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!