chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Cần dịch vụ tư vấn thành lập công ty

Về dịch vụ tư vấn thành lập công ty:  Tôi mong Luật Việt Tín với dịch vụ tư vấn thành lập công ty có thể giúp tôi giải đáp thắc mắc sau. Tôi cũng những người bạn của mình đã thành lập công ty TNHH và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 10/08/2015. Nhưng chúng tôi muốn chuyển đổi công ty này thành công ty cổ phần có được không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Công ty cổ phần với tính chất là công ty đối vốn cũng như với ưu điểm khả năng huy động vốn cao loại hình này rất phù hợp với nền kinh tế thị trường mà Việt Nam đang áp dụng. Vì vậy, mà pháp luật cho phép công ty TNHH được quyền chuyển đổi thành công ty cổ phần. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

– Kết hợp các phương thức trên.

  •  Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  •  Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.
  •  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn miễn phí về chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp, vui lòng truy cập dịch vụ tư vấn thành lập công ty (xem chi tiết tại đây) hoặc liên hệ đến Luật Việt Tín  theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!