Về phí đăng ký kinh doanh

Ngoài việc nộp phí đăng ký kinh doanh đầy đủ, cơ quan đăng ký kinh doanh còn phải căn cứ vào đâu để cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh?

Trả lời:

Ngoài điều kiện nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định, khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

– Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

– Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp theo quy định của pháp luật

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn miễn phí về đăng ký hộ kinh doanh hay bất cứ vấn đề nào liên quan đến điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, vui lòng truy cập phí đăng ký kinh doanh (xem chi tiết tại đây) hoặc liên hệ đến Luật Việt Tín  theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!