tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Xin được tư vấn pháp luật doanh nghiệp 2014: Thành viên góp vốn có được quyền tham gia quản lý công ty hợp danh không? Cơ sở pháp lý?

Trả lời:

Thành viên góp vốn được quyền tham gia quản lý công ty hợp danh. Theo đó trong Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Thành viên góp vốn được quyền tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại và giải thể công ty và các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ; được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty.

Với tư cách là thành viên của công ty hợp danh, mặc dù chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các nghĩa vụ tài sản của công ty, thành viên góp vốn vẫn được pháp luật cho phép tham gia quản lý công ty.

Mọi thông tin cần được tư vấn miễn phí về thành viên trong công ty hợp danh nói riêng cũng như tất cả các vấn đề liên quan đến pháp luật về doanh nghiệp, Quý khách hàng vui lòng truy cập tư vấn pháp luật doanh nghiệp (xem chi tiết tại đây) hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!