tư vấn thành lập công ty cổ phần

Tư vấn thành lập công ty cổ phần

Tôi muốn được tư vấn thành lập công ty cổ phần. Tôi và một vài người khác muốn thành lập công ty cổ phần, các khâu chuẩn bị cho thủ tục thành lập đã thực hiện xong. Quý công ty vui lòng tư vấn giúp tôi cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần để qua đó tôi có thể quản lý công ty của mình một cách dễ dàng, tốt nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Với tính chất là công ty đối vốn công ty cổ phần được pháp luật quy định về cơ cấu tổ chức quản lý khác với các loại hình doanh nghiệp khác. Luật Việt Tín xin được nêu một vài đặc điểm cơ bản về cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty cổ phần như sau:

Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

– Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

– Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Như vậy khi cùng những người khác thành lập công ty cổ phần, bạn cần hết sức lưu ý về cơ cấu tổ chức quản lý của công ty bởi lẽ tất cả những cổ đông của công ty chỉ có mối quan hệ với nhau thông qua vốn và việc mua cổ phần.

Mọi thông tin cần được tư vấn thêm về cơ cấu tổ chức quản lý hay bất cứ vấn đề liên quan đến công ty cổ phần Quý khách hàng vui lòng truy cập tư vấn thành lập công ty cổ phần (xem chi tiết tại đây) hoặc liên hệ trực tiếp đến Luật Việt Tín theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!