Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Kiến thức về doanh nghiệp tư nhân

Hỏi về doanh nghiệp tư nhân: Doanh nghiệp tư nhân là gì? Phân biệt Doanh nghiệp tư nhân với công ty TNHH một thành viên?

Trả lời:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Phân biệt Doanh nghiệp tư nhân với công ty TNHH một thành viên

Tiêu chí Doanh nghiệp tư nhân Công ty TNHH 1 thành viên
Tư cách pháp nhân Không có tư cách pháp nhân Có tư cách pháp nhân
Chủ đầu tư Chỉ có thể là cá nhân có thể là tổ chức hoặc cá nhân
Trách nhiệm tài sản chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản của mình với các nghĩa vụ tài sản của công ty chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp vào công ty
Huy động vốn Không được phát hành bất cứ loại chứng khoán nào có thể huy động vốn bằng phát hành trái phiếu
Thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty chủ doanh nghiệp không phải tiến hành thủ tục này chủ sở hữu phải tiến hành thủ tục này

Còn bất cứ vướng mắc nào về doanh nghiệp tư nhân, Quý khách hàng vui lòng truy cập thành lập doanh nghiệp tư nhân (xem chi tiết tại đây) hoặc liên hệ đến Luật Việt Tín theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách