Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Trong Luật Doanh nghiệp 2014 vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp được quy định như sau:

– Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

– Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Khác với các loại hình doanh nghiệp khác, từ việc doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, tài sản của doanh nghiệp tư nhân và chủ doanh nghiệp không độc lập với nhau. Vì vậy mà việc góp vốn của chủ doanh nghiệp tư nhân không cần tiến hành nhiều công đoạn như khi góp vốn vào các loại hình doanh nghiệp khác nhất là thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào doanh nghiệp.

Quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn miễn phí và hỗ trợ các thủ tục pháp lý cần thiết về doanh nghiệp tư nhân nói chung hay tất cả các loại hình doanh nghiệp khác xin vui lòng truy cập thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp (xem chi tiết tại đây) hoặc liên hệ trực tiếp đến Luật Việt Tín theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách