Để mở công ty riêng cần những điều kiện gì?

Tôi hiện đang là thành viên của công ty hợp danh, tôi muốn thành lập công ty TNHH một thành viên có được không?

Trả lời:

Xin chào bạn. Về vấn đề của bạn chúng tôi xin được giải quyết như sau:

Ở câu hỏi bạn đưa ra không nêu rõ bạn là thành viên góp vốn hay thành viên hợp danh nên chúng tôi chia ra làm hai trường hợp:

Khi bạn là thành viên hợp danh của công ty. Tại điều 175 Luật Doanh nghiệp 2014 chỉ quy định về hạn chế của thành viên hợp danh đó là: Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại. Điều này xuất phát từ tính chịu trách nhiệm vô hạn của thành viên hợp danh với nghĩa vụ tài sản của công ty. Như vậy khi bạn là thành viên hợp danh của công ty hợp danh bạn vẫn được quyền mở công ty TNHH một thành viên riêng.

Khi bạn là thành viên góp vốn: Với tính chịu trách nhiệm hữu hạn về các nghĩa vụ tài sản của công ty cũng như đặc điểm của thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn được tự do thành lập các loại hình doanh nghiệp khác. Nếu bạn là thành viên góp vốn của công ty hợp danh bạn được quyền thành lập công ty TNHH một thành viên riêng.

Hy vọng câu trả lời của chúng tôi giúp bạn giải quyết mọi thắc mắc. Tất cả các vấn đề về điều kiện thành lập công ty đã được chúng tôi cung cấp đầy đủ tại mở công ty riêng (xem chi tiết tại đây). Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!