Tư vấn doanh nghiệp

Pháp luật hiện hành quy định bốn loại hình doanh nghiệp đó là Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân. Luật Việt Tín xin được đưa ra những ưu, nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp như sau

Doanh nghiệp tư nhân

Ưu điểm:

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, một mình được hưởng toàn bộ lợi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp
 • Thủ tục thành lập đơn giản
 • Dễ dàng tạo được lòng tin từ khách hàng do từ việc chịu trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân

Nhược điểm:

 • Do phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng cả tài sản của mình nên dù doanh nghiệp phá sản thì chủ doanh nghiệp vẫn phải trả các khoản nợ bằng toàn bộ tài sản cá nhân trừ trường hợp có sự thỏa thuận theo quy định của Luật phá sản, vấn đề rủi ro rất cao.
 • Không có tư cách pháp nhân

Công ty hợp danh

Ưu điểm:

 • Các thành viên góp vốn vào công ty hầu hết đều có quen biết và tin tưởng lẫn nhau cùng góp vốn làm kinh doanh, dễ kết hợp với nhau khi làm việc nhóm hơn, tạo hiệu quả cao hơn trong công việc. Do đó việc quản lý dễ dàng hơn các loại hình doanh nghiệp khác.
 • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Dễ tạo niềm tin từ khách hàng và đối tác do các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn
Nhược điểm:
 • Do phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty nên đối với các thành viên hợp danh của công ty có rủi ro hơn khi kinh doanh.
 • Công ty không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Đây là loại hình doanh nghiệp ít được các nhà đầu tư lựa chọn.

Công ty cổ phần

Ưu điểm:

 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác  trừ các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập và trường hợp điều lệ công ty có quy định.
 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 •  Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn, do đó việc huy động vốn trở lên dễ dàng, linh hoạt hơn và huy động được số vốn lớn hơn các doanh nghiệp khác.
Nhược điểm:
 •  Do công ty cổ phần không hạn chế cổ đông do đó dễ có sự phân hóa các nhóm cổ đông đối kháng nhau về mặt lợi ích nên việc quản lý, điều hành công ty sẽ phức tạp hơn.
 •  Đối với công ty cổ phần sẽ khó khăn hơn khi đưa ra một quyết định nào đó dù là về quản lý doanh nghiệp hay kinh doanh do phải thông qua Hội Đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông… Vậy nên rất dễ bỏ qua những cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.
 • Do khả năng huy động vốn dễ dàng nên nhiều nhà đầu tư lựa chọn mô hình này để thành lập
 • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Công ty TNHH 
 Công ty TNHH một thành viên:
Ưu điểm:
 • Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 • Có tư cách pháp nhân.
Nhược điểm:
Khó khăn trong việc huy động vốn.
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:
Ưu điểm:
 • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.
 • Việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên trong công ty được luật pháp quy định khá chặt chẽ nên nhà quản lý dễ dàng kiểm soát được phần vốn góp của các thành viên, hạn chế được sự gia nhập của người lạ vào công ty.
 • Có tư cách pháp nhân kể từ khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Nhược điểm:
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không có quyền phát hành trái phiếu.
 • Chịu sự quản lý của pháp luật chặt chẽ  hơn so với các công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân.
 • Đối với một số trường hợp, do việc các thành viên chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm theo phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty nên khiến cho nhiều đối tác và khách hàng không thực sự muốn hợp tác vì sợ rủi ro có thể xảy ra mà họ phải chịu.
Qua việc tư vấn doanh nghiệp Luật Việt Tín sẽ "mở khóa" cho những thắc mắc của bạn
Qua việc tư vấn doanh nghiệp Luật Việt Tín sẽ “mở khóa” cho những thắc mắc của bạn

Quý khách hàng có nhu cầu muốn được tư vấn doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!