Cần làm gì khi muốn thành lập công ty?

Lựa chọn loại hình công ty để thành lập có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ là việc tiến hành thủ tục mà việc lựa chọn đúng loại hình sẽ là một điều kiện để hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi. Tính chất đối nhân, đối vốn, trách nhiệm tài sản, …có ý nghĩa quyết định đến chiến lược kinh doanh của các nhà đầu tư. Để bạn hiểu hơn về các loại hình doanh nghiệp, từ đó tiến hành thành lập công ty theo nguyện vọng của mình, Luật Việt Tín xin được đưa ra đặc điểm pháp lý của từng loại hình.

Công ty TNHH:

Công ty TNHH 1 thành viên:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

– Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

– Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp vi phạm về thời hạn góp vốn

– Bị hạn chế chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

–  Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Không được quyền phát hành cổ phần.

Nhà máy Công ty TNHH SD Global Việt Nam
Nhà máy Công ty TNHH SD Global Việt Nam

Công ty cổ phần:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định hoặc Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó . Cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng

– Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh
Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh

Công ty hợp danh:

– Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

– Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

– Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

– Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Công ty luật hợp danh - Hùng Mạnh - 731 - Hoàng Hoa Thám - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội
Công ty luật hợp danh – Hùng Mạnh – 731 – Hoàng Hoa Thám – Phường Cống Vị – Quận Ba Đình – Hà Nội

Doanh nghiệp tư nhân:

– Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

– Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

– Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Doanh nghiệp tư nhân Đức Thành
Doanh nghiệp tư nhân Đức Thành

Với mỗi loại hình cơ cấu tổ chức quản lý cũng rất khác nhau vì vậy mà khi thành lập công ty bạn cần hết sức lưu ý đến điều kiện thực tế của mình, không nên tùy ý chọn một loại hình doanh nghiệp để thành lập. Hãy dành một chút ít thời gian cho dịch vụ tư vấn thành lập công ty của Luật Việt Tín, chúng tôi cam kết sẽ không làm bạn thất vọng. Quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn thành lập công ty, vui lòng liên hệ đến Luật Việt Tín  theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!